TRƯỜNG MNLC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Tháng Mười Một 6, 2017 10:30 chiều
 • Thực hiện hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 12 tháng 07 năm 2007 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn trường học nhiệm kỳ 2017-2022 của ban thường vụ LĐLĐ huyện Đồng Văn,
 • Chiều ngày 03 tháng 11 năm 2017 Công đoàn trường MNLC đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.
 • Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Thị Nhiễu Ủy viên BTV LĐLĐ huyện, Phó trưởng PGD&ĐT huyện, đồng chí Trần Thị Sáng Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường cùng với 32 đoàn viên công đoàn trường MNLC.
 • Đại hội tiến hành đánh giá tổng kết hoạt động của công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, thông qua phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu Ban ra chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.
 • Đại hội đã nhìn nhận, trong những năm qua, Công đoàn trường MNLC luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia trong mọi hoạt động; vận động đoàn viên trong đơn vị tham gia tích cực các phong  trào thi đua “Hai tốt”, các cuộc vận động do ngành phát động. Đoàn viên lao động đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 • Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra các chức danh sau:
 • Đồng chí Nguyễn Thị Nhiếp – Chủ tịch
 • Đồng chí Vương Quỳnh Mai – Phó Chủ tịch
 • Đồng chí Hoàng Thị Nhung – Ủy viên BCH (Chủ nhiệm UBKT)
 • Đồng chí Đỗ Thị Lợi – Ủy viên BCH.
 • Đồng chí Lương Thị Lanh – Ủy viên BCH
 • Đại hội cũng đã bầu 01 đồng chí đại diện cho Công đoàn MNLC tham dự Đại hội cấp trên Nhiệm kỳ 2018-2023.
 • Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 • Sau đây là một số hình ảnh từ Đại hội:
 • IMG_1225 IMG_1230
 • Văn nghệ chào mừng Đại hội
 • IMG_1233
 • Đ/c Nguyễn Thị Nhiếp Chủ tịch CĐ trường thay mặt Đoàn Chủ tịch lên khai mạc hội nghị
 • IMG_1235
 • Đồng chí Vương Quỳnh Mai – Phó chủ tịch Công đoàn thông qua kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Phương hướng nhiệm kỳ tới 2017-2022
 • IMG_1234
 • Đồng chí Hoàng Thị Nhung – Ủy viên BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 thông qua Kiểm điểm BCH Công đoàn, nhiệm kỳ 2012 – 2017
 • IMG_1242[1]
 • Đồng chí Trần Thị Sáng – Bí thư Chi bộ phát biểu ghi nhận những thành tích mà CĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng một sốnội dung hoạt động của CĐ cần chú ý trong nhiệm kỳ 2017-2022
 • IMG_1239
 • Đồng chí Lương Thị Nhiễu – Ủy viên BTV LĐLĐ, Phó trưởng PGD&ĐT huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 • NYOX4881
 • Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 • IMG_1240 IMG_1241
 • Đoàn viên Công đoàn Trường bỏ phiếu Bầu BCH Công đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022
 • IMG_1243[1]
 • BCH Công đoàn Trường MNLC khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại Đại hội